Нусхаи чопи

 ما به این محفل صفای روزگار آورده ئیم،

اهل علم و فضل را از هر دیار آورده ئیم.

شاد بادا روح پاک شمس و مولانای روم،

درد عشق بی کران را در کنار آورده ئیم.

شرق و غرب عالمی افسرده از فصل خزان،

ما پیام سبزه و گل از بهار آورده ئیم.

زندگی گر گوهر یکتاست بهر آدمی،

ارزش والای آن را چون شعار آورده ئیم.

مست جام عشق را رفص و سماع زیبنده باد!

چون که با یاد رخ و زلف نگار آورده ئیم.

محفل ما ای عجب دارد نشان از صلح کل،

بهر اثباتش دلیل بی شمار آورده ئیم.

زنده بادا یادبود اهل شعر و عاشقی،

شعر کامل را به رسم یادگار آورده ئیم.

 

 کامل بیک زاده

 کارمند پژوهشگاه آموزش مساله های کشورهای آسیا 

 شهر دوشنبه، جمهوری تاجیکستان